Hội chợ

Hội chợ

Hoàng Ngọc Lan 09/12/2015
Thông tin hội chợ Công Ty Tổ Chức Hội Chợ Quốc Tế ( IFC) được thành lập từ ngày 28 tháng 8 năm 2000. Tiền thân là Trung Tâm Tiếp Thị Thương Mại và Đầu Tư là cơ quan sự nghiệp của Hội Đồng Trung Ương các...