Tư liệu hội chợ khuyến mại

Hội chợ

Thông tin hội chợ Công Ty Tổ Chức Hội Chợ Quốc Tế ( IFC) được thành lập từ ngày 28 tháng 8 năm 2000. Tiền thân là Trung Tâm Tiếp Thị Thương Mại và Đầu Tư là cơ quan sự nghiệp của Hội Đồng Trung Ương các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thành lập năm 1992. Trụ sở: 814 Tòa nhà 4F phố Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội Điện thoại: (04) 3 7833985 Fax: (04) 3 7833991 ...