Hội chợ khuyến mại lần thứ XXVII - 2013

Hội chợ khuyến mại lần thứ XXVII - 2013

Hoàng Ngọc Lan 06/11/2015
Hội chợ khuyến mại lần thứ XXVII - 2013 Nguồn: http:// hanoitv.vn/Xa-hoi/Khai-mac-Hoi-cho-khuyen-mai-2013/32177.htv Khai mạc Hội chợ khuyến mại 2013 (HanoiTV) – Tối 30.8, Hội chợ khuyến mại lần thứ 15 năm 2013 đã khai mạc...
Hội chợ khuyến mại lần thứ XXVII - 2013

Hội chợ khuyến mại lần thứ XXVII - 2013

Hoàng Ngọc Lan 06/11/2015
Hội chợ khuyến mại lần thứ XXVII - 2013 Nguồn: http:// baocongthuong.com.vn/hoi-cho-khuyen-mai-lan-thu-27.html Hội chợ Khuyến mại lần thứ 27 10:01 | 30/04/2014 Chào mừng ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống...