Hội chợ Xuân Hà Nội 2014

Hội chợ Xuân Hà Nội 2014

Hoàng Ngọc Lan 06/11/2015
Hội chợ Xuân Hà Nội 2014 Hội chợ Xuân diễn ra hàng năm tại Triển lãm Giảng Võ do Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và Sở Công thương Hà Nội phối hợp...
Hội chợ thời trang Việt Nam

Hội chợ thời trang Việt Nam

Hoàng Ngọc Lan 06/11/2015
Hội chợ thời trang Việt Nam ' Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 12 năm 2013 tại Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam - 148 đường giảng võ, Hn diễn ra Hội chợ Thời...