Thư mời tham gia hội chợ khuyến mại lần thứ XXXII 2015