Thư mời tham gia hội chợ khuyến mại lần thứ XXXI 2015

Thư mời tham gia hội chợ khuyến mại lần thứ XXXI 2015