Hội chợ thời trang Việt Nam

Hội chợ thời trang Việt Nam

'

Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 12 năm 2013 tại Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam - 148 đường giảng võ, Hn diễn ra Hội chợ Thời Trang Việt Nam do Công Ty TNHH Một Thành Viên Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam phối hợp với Tổng Công Ty Dệt May Việt Nam tổ chức. Gần 400 doanh nghiệp  sản xuất kinh doanh ngành dệt may trên địa bàn cả nước tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm