Thông tin chi tiết hội chợ khuyến mại 11/2015

Thông tin chi tiết hội chợ khuyến mại 11/2015

Hoàng Ngọc Lan 06/11/2015
Hội chợ khuyến mại là Hội chợ chuyên đề nhằm quảng cáo giới thiệu SP bằng các hình thức khuyến mại quy định tại Nghị định số 37 của Chính Phủ. Trong khuôn khổ Hội chợ 100% các DN tham gia...