Hội chợ khuyến mại 2015

Thư mời Hội chợ khuyến mại tháng 1

Thư mời Tham gia hội chợ Đăng ký Tham gia hội chợ Sơ đồ Hội chợ

Sơ đồ gian hàng

Sơ đồ gian hàng

Thư mời tham gia hội chợ khuyến mại lần thứ XXXI 2015

Thư mời tham gia hội chợ khuyến mại lần thứ XXXII 2015

Đăng ký tham gia

Đăng ký tham gia

Thông tin chi tiết hội chợ khuyến mại 11/2015

ại 11/2015 Hội chợ khuyến mại là Hội chợ chuyên đề nhằm quảng cáo giới thiệu SP bằng các hình thức khuyến mại quy định tại Nghị định số 37 của Chính Phủ. Trong khuôn khổ Hội chợ 100% các DN tham gia Hội chợ này đều có hình thức khuyến mại cho khách mua hàng và tham quan, IFC đã tổ chức thường niên, định kỳ. Hội chợ này thu hút rất đông số lượng người đến tham quan mua sắm. ...

Danh sách các Doanh nghiệp đã tham gia hội chợ khuyến mại 11/2015

Danh Sách Các Doanh Nghiệp Đã Tham Gia Hội Chợ Khuyến Mại 11/2015 1/ Nước uống tăng lực SPONSOR – nước uống thể thao số 1 tại Thái Lan 2/ Đồ Gỗ Gia Lai 3/ Công Ty CP Kem Hà Nội 4/ Công Ty Kem Đại Thuân : Kem Bánh Hàn Quốc https://www.facebook.com/C%C3%B4ng-ty-c%E1%BB%95-ph%E1%BA%A7n-%C4%90%E1%BA%A1i-Thu%E1%BA%ADn-CNHN-1563051970582701/timeline/ 5/VPP Thái Á - http://www.thaia-vn.com/...

Thông tin chi tiết hội chợ khuyến mại 12/2015

Hội chợ khuyến mại là Hội chợ chuyên đề nhằm quảng cáo giới thiệu SP bằng các hình thức khuyến mại quy định tại Nghị định số 37 của Chính Phủ. Trong khuôn khổ Hội chợ 100% các DN tham gia Hội chợ này đều có hình thức khuyến mại cho khách mua hàng và tham quan, IFC đã tổ chức thường niên, định kỳ. Hội chợ này thu hút rất đông số lượng người đến tham quan mua sắm. ...