Hội chợ đồ dùng gia đình & quà tặng

Thư mời Tham gia Hội chợ Đồ Dùng Gia Đình và Quà Tặng

Thư mời Tham gia Hội chợ Đồ Dùng Gia Đình và Quà Tặng lần thứ XI - 2014 Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/06, Công ty Tổ Chức Hội chợ Quốc Tế (IFC) mở Hội chợ Đồ dùng Gia Đình và Quà tặng lần thứ XI- 2014 tại Trung Tâm Triển Lãm Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Nam, số 2 phố Hoa Lư, Hà Nội. -Thời gian tổ chức :25/06/2014 đến 30/06/2014 - Địa điểm tổ chức : Trung Tâm Triển Lãm Văn Hóa Nghệ...

Form Đăng ký

Form Đăng ký ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI CHỢ ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH VÀ QUÀ TẶNG Từ 25/06 đến 30/06/2014 Đơn vị đăng ký: .................................................................................................................................... Tên tiếng Anh: ...................................................................................................................................... Địa chỉ: ................................................................................................................................................. Điện thoại: .......................................................... Fax: ........................................................................ Số đăng ký kinh doanh: ........................................................................................................................ Mã số thuế: ........................................................................................................................................... Mặt hàng trưng bầy và bán tại hội chợ: ........................................................................................... .............................................................................................................................................................. Chúng tôi đăng ký tham gia Hội...

Đăng ký tham gia Hội chợ đồ dùng gia đình và quà tặng

Đăng ký tham gia Hội chợ đồ dùng gia đình và quà tặng

Thư mời Hội chợ đồ dùng gia đình và quà tặng lần thứ X - 2014

Thư mời Hội chợ đồ dùng gia đình và quà tặng lần thứ X - 2014

Sơ đồ gian hàng

Sơ đồ gian hàng

Sơ đồ gian hàng

Sơ đồ gian hàng

Thư mời tham gia hội chợ đồ dùng gia đình & quà tặng lần tứ X 2014

Thư mời tham gia hội chợ đồ dùng gia đình & quà tặng lần tứ X 201 4