Hội chợ

Thông tin hội chợ

Công Ty Tổ Chức Hội Chợ Quốc Tế ( IFC) được thành lập từ ngày 28 tháng 8 năm 2000.

Tiền thân là Trung Tâm Tiếp Thị Thương Mại và Đầu Tư là cơ quan sự nghiệp của Hội Đồng Trung Ương các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thành lập năm 1992.

Trụ sở: 814 Tòa nhà 4F phố Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3 7833985         Fax: (04) 3 7833991 

Email: hoichohanoi.ifc@gmail.com   

IFC có nhiệm vụ tổ chức Hội chợ, triển lãm  thương mại. Để kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, bình ổn giá cả thị trường, IFC tổ chức định kỳ hàng năm 04 Hội chợ chuyên đề:

-  Hội chợ Khuyến Mại

-  Hội chợ Thời Trang Đông Xuân

-  Hội chợ Đồ Dùng Gia Đình và Quà Tặng.

-  Hội chợ Thực Phẩm An Toàn