Form Đăng ký

Form Đăng ký

ĐĂNG KÝ THAM GIA

HỘI CHỢ ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH VÀ QUÀ TẶNG

Từ 25/06 đến 30/06/2014

 

Đơn vị đăng ký: ....................................................................................................................................

Tên tiếng Anh: ......................................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................................

Điện thoại: ..........................................................  Fax: ........................................................................

Số đăng ký kinh doanh: ........................................................................................................................

Mã số thuế: ...........................................................................................................................................

Mặt hàng trưng bầy và bán tại hội chợ: ...........................................................................................

..............................................................................................................................................................

          Chúng tôi đăng ký tham gia Hội Chợ Đồ Dùng Gia Đình và Quà Tặng từ ngày 25/06 đến 30/06/2013 tại Trung Tâm Triển Lãm Văn Hoá Nghệ Thuật Việt Nam, Số 02 Phố Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng,  Hà Nội.

 Đề nghị Ban Tổ Chức cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ sau:

1- Thuê bao gian hàng:

          Gian hàng tiêu chuẩn: Diện tích 3mx3m = 9m2.

* Trang bị: 01 đèn ống 1,2m, 01 bàn, 02 ghế, 01 ổ cắm điện 220V.

* Đơn giá :  7.000.000đ/gian/kỳ hội chợ

                  - Số lượng: . . . . . . . gian x 7.000.000đ =

2- Tủ kính trưng bày hàng:

                    Giá : 300.000đ/c/kỳ hội chợ.

                    Số lượng: . . . . . .  x 300.000đ =

3- Tổng cộng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

          (Bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

4- Đặt cọc:

          Đặt cọc 50% = . . . . . . . . . . . . . . đồng

          (Bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

          Sau khi đăng ký đặt cọc 50%. Số còn lại sẽ thanh toán trước khai mạc hội chợ 10 ngày. Nếu tự ý bỏ không tham gia hội chợ, không nhận lại tiền cọc.

 

 

 

 

..................., ngày ........ tháng ........ năm 2014

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên - đóng dấu)

Gian hàng

 

 

 

 

       

 

Xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: