CÔNG TY TNHH VIEBA

   -Gian hàng số 116+117

-Mặt hàng : Quần áo thời trang

-Hình thức khuyến mại : Giảm giá 30% và mua hàng trợ giá 500.000đ tặng 1 votcher

http://vieba.com/a/home