CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HADA FOOD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HADA FOOD


-Gian hàng số 30
-Mặt hàng : Trà harris
-Hình thức khuyến mại : Một hộp trà tặng một cốc thủy tinh đi kèm

vhttp://harristeavn.com/