CÔNG TY TNHH DỆT MAY CMC

-Gian hàng số 145

-Mặt hàng : Quần áo các loại

-Hình thức khuyến mại : Giảm giá sản phẩm

http://www.cmctex.com/