CÔNG TY TNHH CHÈ XK BẢO LONG

CÔNG TY TNHH CHÈ XK BẢO LONG

 

-Gian hàng số 183+184+185

-Mặt hàng Sản phẩm trà các loại, sản phẩm quà tặng

-Hình thức khuyến mại : Giảm giá, khuyến mại tiệc trà miễn phí tại gian hàng

http://baolongtea.com/