CÔNG TY PLAN DO SEE

-Gian hàng số 136

-Mặt hàng :Mỹ phẩm Nhật

-Hình thức khuyến mại : Giảm giá 10%-30% , dùng thử sản phẩm , masage miễn phí

http://plandosee.com.vn/vi.html