CÔNG TY CP IMEXCO VIỆT NAM

CÔNG TY CP IMEXCO VIỆT NAM

      -Gian hàng số 42

-Mặt hàng :Hàng tiêu dùng

-Hình thức khuyến mại : Tặng hàng hóa, tổ chức bốc thăm trúng thưởng

http://imexco.com.vn/