CÔNG TY CỔ PHẦN TNG

-Tham gia gian hàng số : 72m2 tương đương 8 gian hàng

-Mặt hàng : Thời trang

- Hình thức khuyến mại : Giảm giá lên tới 20%

http://www.tngfashion.vn/