CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MIỀN NÚI

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MIỀN NÚI

-Tham gia gian hàng số : 10

-Mặt hàng : Các sản phẩm ngành ong – mật ong, phấn hoa….

-Hình thức khuyến mại : Giảm giá 10% hoặc tặng quà ngay khi mua hàng

http://ongmiennui.kinhdoanhdientu.vn/