hoichohanoi -

Hội chợ sắp diễn ra

Xem thêm

CƠ HỘI TIẾP CẬN NGƯỜI DÙNG

Các sự kiện hội trợ của IFC là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng

HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG

Tham gia hội chợ của IFC sẽ cơ hội xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng

ĐƠN VỊ UY TÍN

IFC là đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện hội chợ tiêu dùng chất lượng.